ละครเวทีเรื่อง 'ราตรีแห่งเหมันต์'

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552

ณ Studio Drama มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

สอบ final ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 

เขียนบท กำกับ และแสดงโดย ซาร่า-นลินธารา โฮเลอร์ และเพื่อนๆ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน ม.ธรรมศาสตร์

(credit : Aam_zrfc)

 

Part 1 : http://www.youtube.com/watch?v=XUKA4zZcpEg

 

Part 2 : http://www.youtube.com/watch?v=vk7c7hh5aQQ

 

Part 3 : http://www.youtube.com/watch?v=uk8XHWeUP_4

 

Part 4 : http://www.youtube.com/watch?v=Xv1dUrBMTFA

 

 

 

ซาร่าและเพื่อนโพสต์ท่าถ่ายรูป

http://www.youtube.com/watch?v=62cMWGTcFt4

 

 

 

 

:)

Comment

Comment:

Tweet